47. Sympozjum Speleologiczne

47. Sympozjum Speleologiczne - Olsztyn, 17–20.10.2013r.


Pod Patronatem

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

Bernarda Błaszczyka





ORGANIZATORZY SYMPOZJUM:


Sekcja Speleologiczna
Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika
Sekcja Speleologiczna
Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika



Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego
Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego




Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego



Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków

Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków



Instytut Geologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Instytut Geologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu



Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach



Speleoklub Częstochowa

Speleoklub Częstochowa



Katowicki Klub Speleologiczny

Katowicki Klub Speleologiczny



Stowarzyszenie Speleoklub Brzeszcze

Stowarzyszenie Speleoklub Brzeszcze


Copyright © 47.Sympozjum Speleologiczne