47. Sympozjum Speleologiczne

Informacje dla autorów referatów i komunikatów.

Autorzy referatów i komunikatów proszeni są o przygotowanie prezentacji w formacie Microsoft Power Point lub PDF oraz wcześniejsze skopiowanie ich do komputera w sali konferencyjnej.

Maksymalny czas wystąpienia wynosi 20 minut (referat 15 minut + dyskusja 5 minut) i 15 minut (komunikat 12 minut + 3 minuty).

Autorzy posterów proszeni są o dostarczenie ich do organizatorów przy rejestracji.
Copyright © 47.Sympozjum Speleologiczne