47. Sympozjum Speleologiczne

Zakwaterowanie i koszty.

MIEJSCE OBRAD

Hotel Jurajski
źródło: http://www.jurajskiolsztyn.pl/

Sesje plenarne sympozjum rozpoczną się w sobotę (19.10.2013 r.) o godzinie 8:45 w hotelu „Jurajski Olsztyn” (ul. Karłowatej Sosny, 42-256 Olsztyn). Dojazd do Olsztyna we własnym zakresie. Podczas sesji terenowych sympozjum organizatorzy zapewniają przejazdy wynajętymi autobusami, wyjątek stanowi sesja terenowa D w dniu 20.10.2013 – Jaskinia Brzozowa.

olsztyn, Karłowatej Sosny

Hotel „Jurajski Olsztyn” dysponuje miejscami noclegowymi w pokojach 2 i 4 osobowych z łazienkami. Z uwagi na dużą liczbę zgłoszonych uczestników część osób będzie zakwaterowana w „Zajeździe u Hermanów” (w sąsiedztwie hotelu, śniadanie w miejscu noclegu). Cena noclegu wynosi 40 zł (bez względu na liczbę osób w pokoju). Istnieje możliwość uczestnictwa w Sympozjum bez korzystania z oferowanych noclegów i wyżywienia – w takim przypadku istnieje konieczność uiszczenia opłaty konferencyjnej.

PRZEWIDYWANE KOSZTY UCZESTNICTWA
Opłata konferencyjna 80 zł
Opłata konferencyjna znizkowa 70 zł
Opłata konferencyjna jednodniowa - sesja referatowa 20 zł
Nocleg 40 zł/ noc
Całodzienne wyżywienie około 50 zł/ dzień (15+20+15)
Uroczysta kolacja 18.10.2013 r. 65 zł
Opłata konferencyjna obejmuje: udział w sympozjum, materiały sympozjalne, udział w sesjach terenowych (wraz z przejazdami). Opłata zniżkowa przysługuje członkom Sekcji Speleologicznej PTP im. Kopernika z aktualnie opłaconymi składkami. Koszty ubezpieczenia nie są uwzględnione w opłacie sympozjalnej; uczestnicy są proszeni o ubezpieczenie się indywidualnie. Z uwagi na różny czas przyjazdu na Sympozjum koszty wyżywienia będą rozliczane według posiłków, z których będzie się rzeczywiście korzystać – 15 zł śniadanie, 20 zł obiad, 15 zł kolacja (z wyjątkiem kolacji uroczystej w dniu 18.10.2013, która kosztuje 65 zł).

Z uwagi na duże zainteresowanie udziałem w Sympozjum możliwy będzie udział w sesjach referatowych w dniu 19.10.2013 na zasadzie opłaty jednodniowej – opłata w kwocie 20 zł od osoby, pokrywająca koszty przerw kawowych i wynajmu sali (opłata nie uwzględnia materiałów sympozjalnych)

WPŁATY

Opłatę konferencyjną, koszty zakwaterowania i wyżywienia tradycyjnie będzie można wpłacać na miejscu po przyjeździe.
Copyright © 47.Sympozjum Speleologiczne